2013-05-25

Uppdrag att ta fram en omvärldsanalys om köldmedieläckage från större värmepumpanläggningar samt gällande krav för dessa.