Tjänster

_06_dsc0047Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en för varje kund optimal lösning, och då avser vi inte bara teknik.

Olika slags utredningar, förstudier, planeringsunderlag, åtgärdsförslag, beslutsunderlag är en viktig del av vår verksamhet. Vi erbjuder dock mycket mer än så, våra tjänster täcker hela processen, från idé till kommersiell drift.

Vi levererar lösningar för storskaliga energisystem som fjärrvärme och fjärrkyla, för installationer i processindustri och kraftverk men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc.

Varje kund och varje projekt har sina speciella behov, förutsättningar och krav. Med oss som partner får ni tryggheten i att få den hjälp varje situation kräver.