OS-byn Beijing, Kina

Olympic-village-02Projekt: Kyla och värme för OS-byn
Uppdrag: Systemhandling, förprojektering
Beställare: Beijing Tianyin Geothermal Developmen Co, Ltd
År: 2005, driftstart sommaren 2007
Effekt: 30 MW kyla, 20 MW värme

Vårt första uppdrag i Kina var att ta fram systemhandling och göra en mycket grundlig förprojektering med investeringskalkyl för ett central kyl- och värmesystem för OS-byn i Beijing. Uppgiften var att konstruera ett ekonomiskt system med hög miljöprofil.

Vi baserade systemet på värmepumpdrift med renat avloppsvatten som värmekälla. Avloppsvattnet hämtas 3 km från byn via en nybyggd pumpstation. En central produktionsanläggning mitt i byn levererar ut värme, tappvarmvatten och kyla till lägenheterna. Under sommaren används en värmepump för tappvarmvatten, de övriga enbart för kyla. Avloppsvattnet används då som värmesänka, dvs bortför kondensorvärmen. Förprojekteringen var förhållandevis detaljerad och innefattade hela systemet, dvs pumpstation och ledningar för avloppsvattnet, produktionsanläggning, distributionsnät och terminaler i lägenheterna.

Anläggningen togs i drift till sommaren 2007 för att testas i god tid före olympiaden.