Om Termoekonomi

img_8087-3Mer om Termoekonomi

Teknik
Vi projekterar i den senaste 3D-tekniken, utför avancerade termodynamiska och eltekniska beräkningar. Vi styr och
samordnar installationer för produktion och distribution av termisk värme. Självklart levererar vi utredningar av olika slag.

Ekonomi
Vi tar fram budget, gör lönsamhetskalkyler och visar nyckeltal, gör likviditetsanalyser etc. Under hela processen följer vi noga kassaflöden och följer upp projektbudgeten.

Realisering
Våra erfarna projektledare ser till att ta ert projekt i mål, i tid och inom budget. Vi erbjuder stöd vid upphandling, utför riskanalys och kvalitetskontroll, leder driftsättning och tar fram dokumentation.

Marknad
Vi bistår vid bedömning av befintlig och framtida marknadspotential, förutsättningar, volym och prisstruktur.

Organisation
Vi föreslår principer för upphandling av komponenter och entreprenader. Vi ger förslag på organisation för genomförande av projektet, liksom för driftskedet.

Sustainability
Vi arbetar mot målet hållbara energilösningar. Vi utför utredningar om miljöpåverkan, beräknar miljövinster som t ex CO2-reduktion och optimerar systemen för god lönsamhet i kombination med miljövinster.