Nyanslutning till exploateringsområde, Hägersten, Stockholm, 2017-

Kv Skattsedeln 14, Hägersten, Stockholm.

Projektet startade i september 2017 och pågår fortfarande (oktober 2020). Det handlar om nyanslutning till ett exploateringsområde i Hägerstensåsen.

Projektet har krävt mycket samordning med byggentreprenörer, fastighetsägare, övriga ledningsägare och byggprojektörer. Det krävdes tre anslutningspunkter med redundans för att klara effektbehovet. Det har varit trånga passager, flera etappindelningar, bergsprängning nära hus och anpassning till tunnelbanan. Det har krävts tillståndshantering, sökande efter underlag för tunnelbana och grund för befintliga hus.

Vårt uppdrag omfattade projektering med kraftberäkning och byggledning inkl. BAS-P, upprättande av arbetsmiljöplan och riskanalys.