Fjärrkylakulvert/inomhusdragning, Kungsträdgården, 2016-2017

Kv. Näckström 25, Kungsträdgården, Stockholm.

Uppdrag åt Stockholm Exergi. Fjärrkyla DN100 ca 140 m i mark samt 50 m inomhusdragning. Anslutningspunkt Kungsträdgårdsgatan, Kungsträdgården, Stockholm City.

detaljprojektering av ledningar i mark och inomhus samt tillstånd & samordning.

Detaljplanering med hänsyn till beriden högvakt av kungliga slotten som passerar Kungsträdgården visa tider.

Fornområde krävde tillstånd för schakt av länsstyrelsen samt schaktövervakning till Kv. Näckström 25 genom Wahrendorffsgatan. Termoekonomi svarade för projektering och byggledning.