Energieffektivisering av biogasanläggning

Roetkammare-Youngyun-5Projekt: Energieffektivisering av biogasanläggningen vid Yongyun reningsverk
Uppdrag: Rådgivande konsultarbeten
Beställare: Scandinavian Biogas fuels AB, Ulsan Sydkorea
År: 2008-

Scandinavian Biogas har fått ett uppdrag att förbättra och under 15 år driva ett större avloppsreningsverk i Sydkorea. Man kommer bl a att installera en anläggning för uppgradering av biogas. Det är vitalt för lönsamheten att hela reningsverket drivs så energieffektivt som möjligt.

Termoekonomi har sedan 2008 bistått Scandinavian Biogas i att hitta ekonomiska och effektiva energitekniska lösningar. Vi började med en allmän genomgång av anläggningen. Vissa delar av processen alstrar värme medan andra behöver värmas. Vi tar fram förslag för att så långt möjligt sluta procesen och minimera energibehovet.

Förslagen har nu börjat komma i upphandlingsfasen. Vi hjälper då till med underlag och anbudsutvärdering.