Reinvestering fjärrvärme, Lidingö, 2016-2020

Reinvestering fjärrvärme vid Södra Kungsvägen, Lidingö. Uppdrag åt Stockholm Exergi.

Projektet omfattar 1 km huvudledningar DN400 från Drottningvägen till Lidingö Bodal station samt serviser längs sträckan.

Termoekonomi har svarat för projektering av fjärrvärmeledningarna. Vi har kraftberäknat i ROHR2 och låtit Dekra tredjepartsgranska. Då även andra ledningar förläggs, t ex har Ellevio byggt ett nytt elnät, så har ledningssamordning utförts.