Omläggning Fjärrvärme, Solna, 2019-2020

Uppdrag åt Norrenergi. En gammal kammare belägen i Råsundavägen skulle byggas bort, Ny fjärrvärme DN400 skulle förläggas runt kammaren.

Termoekonomi svarade för Byggledning.