Nyinstallation Fjärrkylacentral, Farsta, 2016

Uppdrag åt Stockholm Exergi. Farsta centrum har länge fått sin kyla direkt från verket och vill nu växla av sin egen kyla stället för att få direktkyla från verket.

  • Installationen inbegrep en 3MW växlare uppdelad på två enheter
  • Energiberäkningar och principscheman
  • Kyleffekten beräknades till 3000kw
  • Pumpstyrning, Sommar/vinter inställning 2 pumpar


Termoekonomi svarade för energiberäkningar och installationssamordning