Ledningsflytt av transitledning, Solna, 2019-2020

Ledningsflytt av transitledning DN500 vid Kv. Idrottsplatsen.

Uppdrag åt Norrenergi. Solna Stad skulle bygga ny en simhall och Fabege kontor på en tomt där stamledningen för fjärrvärme mot Danderyd låg. Ledningen måste därför flyttas.

Projektet var mycket komplext och indelat i sex etapper. Den nya stamledningen förlades såväl i mark som upphängd under en bro.

Termoekonomi svarade för projektledning, projektering och byggledning.