Flytt & nyanslutning, Avesta, 2020

Badhustomten, Avesta.

Uppdrag åt Värmevärden omfattade projektering och teknisk konsultation avseende en flytt av en befintlig Fördelningsledning samt en nyanslutning av en nybyggnation i centrala Avesta.

Inledningsvis möte och samordning med Byggherren om att flytta en befintlig DN80 samt säkra ett nytt servisavstick till nyproduktionen.

Flytten genomfördes relativt omgående (efter midsommar) p g a att byggherren hade påbörjat pålning av området och ledningen behövde flyttas för detta.

Servisen byggdes under september.