Fjärrvärmecentraler, Skärholmen, 2019

Uppdrag åt Stockholm Exergi. Wonna Fastigheter äger fastighetskomplex i Skärholmen som var i behov utav nya fjärrvärmecentraler. Det var fyra st kvarter som behövde ombyggnation av fjärrvärmecentraler.

Eftersom alla 4 kvarteren ligger bredvid varandra samordnades installationsarbetet mellan dessa fastigheter så att etableringar mellan de olika husen kan effektiviseras. Inbärning av växlarna till dessa fastigheter skedde under samma dag.

Termoekonomi svarade för energiberäkningar och installationssamordning.