December 2014

RTM, vårt dotterbolag i Kina, förstärker organisationen! Bernt Andersson, ny CEO och Mikael Jakobsson som CMO.