Bergvärme och pellets till skolor i Stockholm

backluraskolanUppdrag: Projektledning av byggnation av bergvärme- och pelletsanläggningar
Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
År: 2010-2011
Effekt: varierar mellan skolorna

Fortum äger och förvaltar samtliga av SISAB:s, Skolfastigheter i Stockholm AB, kundanläggningar och panncentraler i Stockholmsområdet. Fortum har sedan 1998 anslutit flertalet av dessa skolor till fjärrvärme. Fyra av dessa skolor ligger inom områden där Fortum inte planerar att dra fjärrvärme till inom en överskådlig tid. I dessa skolor har Fortum för avsikt att installera en miljöriktig klimatneutral värmeproduktion.

Befintliga olje- och gaspannor i skolorna ersattes av värmeproduktion genom bergvärmepumpar samt pelletseldning.

Termoekonomi fick uppdraget att ansvara för projektledning samt delprojektledning vid upphandling och installationen i dessa fyra skolor. Termoekonomi har även i ett tidigare skede varit med och tagit fram förstudie samt fördjupade förstudie för bergvärmeskolorna samt fördjupad förstudie för pelletsskolorna.