2012-09-16

Termoekonomi får uppdrag att ansvara för den tekniska projektledningen i Fortums satsning ”Öppen fjärrvärme”.