2012-05-18

Vår VD Henrik Enström är inbjuden av Changsha City att tala vid ”The 7th Central China Investment & Trade Expo”.