Start

STORSKALIGT ELLER MINDRE, VI LÖSER ALLT

Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en för varje kund optimal lösning, och då avser vi inte bara teknik.
Vi levererar lösningar för storskaliga energisystem som fjärrvärme och fjärrkyla, för installationer i processindustri och kraftverk men också för mindre system som kontorshus, flerbostadshus, affärscentra etc.

Läs mer om våra tjänster >>

REFERENSER

Reinvestering fjärrvärme, Lidingö, Stockholm

Läs mer

Omläggning fjärrvärme, Solna, Stockholm

Läs mer

Reinvestering nät, Björkhagen, Stockholm

Läs mer

Fler referenser >>

Skandinavisk Termoekonomi AB
Tingsvägen 19
191 61 Sollentuna
08-594 765 20
info@termoekonomi.se


Om Termoekonomi

Vår affärsidé är att i en liten, effektiv organisation ha samlad kompetens för komplicerade projekt. Vi arbetar efter ett systemperspektiv för att nå en för varje kund optimal lösning, och då avser vi inte bara teknik.